top of page

Zgłoszenie do Akcji Promocyjnej "60 lat Manifattura Falomo"

Oświadczam, że zapoznałam / -em się z Regulaminem Akcji Promocyjnej "60 lat Manifattura Falomo" oraz akceptuję jego treść. Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu do Akcji Promocyjnej " 60 lat Manifattura Falomo" jest Manufactura Group Małgorzata Borychowska, ul. Henryka Brodatego 53/26, 02-496 Warszawa. Podane dane będą przetwarzane w celu realizacji Akcji Promocyjnej zgodnie z Regulaminem, przyznania Nagrody za uczestnictwo w Akcji Promocyjnej, rozliczenia podatkowego od przyznanej nagrody w promocji, a także rozpatrzenia reklamacji, obrony przed roszczeniami uczestnika lub kierowania tych roszczeń w związku z akcją promocyjną. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo dostępu do podanych danych i ich sprostowania, prawo do usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych. Uczestnik może złożyć skargę do Prezesa UODO w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. 

60 LAT FB POST V22.png
bottom of page