top of page

Přihláška do propagační kampaně „60 let Manifattura Falomo“.

Prohlašuji, že jsem si přečetl Pravidla propagační kampaně „60 let Manifattura Falomo“ a přijímám jejich obsah. Správcem osobních údajů uvedených v přihlášce do Propagační kampaně „60 let Manifattura Falomo“ je Manufactura Group Małgorzata Borychowska, ul. Henryka Brodatego 53/26, 02-496 Varšava. Poskytnuté údaje budou zpracovány za účelem realizace Propagační kampaně v souladu sPředpisy, udělení Ceny za účast v Propagační akci, daňové vypořádání ceny udělené v propagaci, jakož i projednávání stížností, obrana proti nárokům účastníka nebo směřování těchto nároků v souvislosti s propagační kampaní. Každý účastník má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přístup k poskytnutým údajům a jejich opravu, právo na výmaz těchto údajů, omezení jejich zpracování, právo na přenositelnost údajů a vznést námitku proti způsobu zpracování údajů. zpracovává se. Účastník může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

60 LAT FB POST V22.png
bottom of page