top of page
  1.   Informace o zpracování osobních údajů

 

    1. 1.   The administrator of the Personal Data of Promotion Participants is the Organizer: Manychurabb3b3-7819 Bor05cowska Group Małgorzata -7819 Bor05cowska Group Małgorzata_7819 136bad5cf58d_       _cc781905-5cd05-bb3b-bb3b5cb-13694-bb3b5cb-13694-bb3b58-bb3b58 -bbb-3194-d05 3194-bb3b-136bad5cf58d_  Henryka I Brodatego 53/26, 02-496 Varšava, NIP 54b 52583919855525cc-NIP8193185552

  1. 2. In matters related to the processing of the Participant's personal data, the Organizer can be contacted at     bb3b781994 136bad5cf58d_ _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ s následujícími adresami:

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-5bad5c19f-136-5db78d5c19f-136dbad5c78f-136-5bad5c19f -bb3b -136bad5cf58d_a) Manufactura Group Małgorzata Borychowska Henryka I Brodatego 53/26, 02-496 Varšava, NIP: 5222831879.

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-5bad5c19f-136-5db78d5c19f-136dbad5c78f-136-5bad5c19f -bb3b -136bad5cf58d_b)office@manufacturagroup.pl

 

  1. 3.  Organizátor zpracovává osobní údaje Účastníka:

 

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-5bad5c19f-136-5db78d5c19f-136dbad5c78f-136-5bad5c19f -bb3b -136bad5cf58d_ a) in order to carry out the Promotional Campaign - the legal basis for data processing is the consent of the Participant    _cc781905 _bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905_bb3b5cf58-5c785cf58- 5c7851994-5c78 -bb3b-136bad5cf58d_       _ccb581905-5cde -bb581905-bbcc3-bb581905-bbb581905-bbb581905-5cde - 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d5c05-136bad5cf58d5c05-3194-bb3bad5cf58d05c05c-3194-bbad5cf58d05_de bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_art5c 6 sec. 1 lit. a GDPR) - zpracování probíhá po dobu účasti Účastníka v Propagační kampani a period  _cc781905-5cde-3194-bb3b-1364-bb3b-1364bdcbad5cf58d_94bb3b3919 3194-bb3_cc-3194-bb3 -136bad5cf58d_   until the Participant takes full advantage of the Organizer's benefits constituting the Award in the Promotion,   _cc781905 _bb3b78f581905-5c19f5581905-5c19f5581905 -5cde-31b3ad5c19f581905-5c19f581905-5cde-31b3ad 136bad5cf58d_       _cc781905-5cd05-bb3b-bb3b5cb-13694-bb3b5cb- 13694-bb3b58-bb3b58-bbb-3194-d05 3194-bb3b-136bad5cf58d_      cb58b58dc_bb58b5dc_bb5cf58dc_bb5cf58dc_bb5cf58dc_bb5cf58dc_bb5cf58dc _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_, ne však déle než do odvolání souhlasu Účastníkem;

      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136-5bad5c19f-136-5db78d5c19f-136dbad5c78f-136-5bad5c19f -bb3b -136bad5cf58d_  b) za účelem posouzení stížnosti související s účastí v propagační kampani - právním základem pro zpracování údajů je_cc781905-5cde-3194-bb789d-13577889d-1356_5cc7889d-1356 3194-bb3b-136bad5cf58d_      3bb3b5c5bb3bb5b5b5bb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bb5b5b5b5b5bb5bb5bb5bb5bb5bb5b5b5bb5bbb5bbb5b5b5b5b5b5b5b5b5cb5b5bbb-bb3bbb-136bad5cf58d_ 136bad5cf58d_   _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ právně oprávněný zájem sledovaný správcem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) spočívající v obraně jeho práv –_cc781905-bb3b-bb3b -136bad5cf58d_ _cc781905-5bb1905-5bb1905-5bb83bad_319cc -5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc7819ad05-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-136b78d05 -5cde 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ processing takes place for the period of considering complaints regarding the Promotional Campaign, no longer than until   bb336941905bb3b5cf58d_de-136941905bb3b581905bb3b581905bb3b5cf58d_bb3b581905bb3b5cf58d_bb3b581905bb3b5cf58d_bb3b581905bb3b5cf58d_bb3b581905 -5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d5c05-136bad5cf58d5c05-3194-bb3bad5cf58d05c05c-3194-bbad5cf58d05_de bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_   účinnou námitku proti zpracování osobních údajů Účastníka.

 

  1. 4.  Poskytnutí jeho osobních údajů Účastníkem Organizátorovi je dobrovolné.

    1. 5._cc781905-5cde-3194-bb783b-1 účastník má právo přístupu k datům 1. -5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      3bb3b5c5bb3bb5b5b5bb5b5b5b5b5b5b5b5b5b5b5bb5b5b5b5b5bb5bb5bb5bb5bb5bb5b5b5bb5bbb5bbb5b5b5b5b5b5b5b5b5cb5b5bbb-bb3bbb-136bad5cf58d_ 136bad5cf58d_   _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cd05-bb3b-bb3b-136bad5cf58d_   _cc781905-5cd05-bb3b-bb3b-136bad5cf58d_ 50-13-základ pro 50-9-14-základ 50-95-1007_zpracování 50-908_08_015-136_zprac. -136bad5cf58d_     _cc7819cad _bb3b05-3194bb-3194b5bb3b58-3194bb-3194bb-3194bb-3194bb-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136b oprávněný zájem ad5cf58d_     _cc781905-5cde-3191905-5cde-3191905-5cde-3191905-5cde-3191905-5cde-3191905-5cde-3151905-5cde-319457db81 správce is09-ccd5d813 6 sec. 1 lit. f GDPR) ._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cd05-bb3b78-bb3b78-3194c5-bb3b78-3194_bb3b78 -5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d5c05-136bad5cf58d5c05-3194-bb3bad5cf58d05c05c-3194-bbad5cf58d05_de bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_     Účastník má právo přenést své osobní údaje ze strany Účastníka k jinému správci.

    1. 6._cc781905-5cde-3194-bb3b-1 může účastník odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů kdykoli bb36bad5c-1. 136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc7819ad05-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-136b78d05-5cde 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de-3194-bb3b -136bad5cd05d05_de-3194-bbad5cf58d05_de -136bad5cf58d_       _cc781905_bbb3b5d05cb5bbb3b5bbb5bbb5bbb5bbb5bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb-136bad5cf58d_ -3194-bb3b-136bad5cf58d_Organizer.

    1. 9. 7._cc781905-5cde-5cde-účastník-organizuje-li se, že 90-účastník-účastník-organizuje data36-bb855c-1 bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3bad05-5bad5-136bad5-3194_bb3bad05d594_bb3b58bad5-136bad53694-bb3bad53694_bb3b58bad5b58bad53694 -bb3b-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_    stížnosti u dozorového úřadu dozorového úřadu.

    1. 54 hostingové služby a služby účastníků jsou 8._cc781905-5cde-3194-osobní data 3194 IT subjektů poskytujících bbd5cf_1 IT361905b3b-1 příjemci cc bb3b-136bad5cf58d_       _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde-136bad5cf58d_ _cc7819ad05-5cde-136bad5cf58d_ _cc781905-5cde- 136b78d05-5cde 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de-3194-bb3b-136bad5cf58d05_de- 3194-bb3b-136bad5cd05d05_de-3194-bbad5cf58d05_de -136bad5cf58d_       accounting, tax or legal, shipping companies.

bottom of page