top of page

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek manifatturafalomo.pl
manifatturafalomo.pl
("Servis")

Drahý uživateli!

Záleží nám na vašem soukromí a chceme, abyste se při využívání našich služeb cítili pohodlně. Níže proto uvádíme nejdůležitější informace o zásadách zpracování vašich osobních údajů námi a cookies, které naše Webová stránka používá. Tyto informace byly zpracovány s ohledem na GDPR, tedy obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Małgorzata Pawłowska, podnikatelka podnikající pod jménem MANUFCTURA GROUP Małgorzata Pawłowska, zapsaná do Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti vedeném ministrem příslušným pro hospodářství a vedoucím Centrální registr a informace o hospodářské činnosti, NIP 5222831879, číslo REGON 146810071 , ul. Henryka Brodatego 53/26, 02-496 Varšava.

Pokud nás chcete kontaktovat v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů námi, napište nám na e-mailovou adresu: biuro@manifatturafalomo.pl.

 

VAŠE SÍLY

Máte právo požadovat:

  • přístup k vašim osobním údajům, včetně získání kopie vašich údajů (článek 15 GDPR nebo případně čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR),

  • opravit je (článek 16 GDPR),

  • výmaz (článek 17 GDPR),

  • omezení zpracování (článek 18 GDPR),

  • předání údajů jinému správci (článek 20 GDPR).

A také zákon:

  • kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů:

    • z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací – v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 sekund 1 lit. f GDPR (tj. o oprávněných zájmech, které sledujeme) (článek 21 (1) GDPR);

    • pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem (čl. 21 odst. 2 GDPR).

Pokud chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás. Svou nesouhlas s naším používáním cookies (o kterých si můžete přečíst níže) můžete vyjádřit pomocí příslušného nastavení prohlížeče.

Pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou zpracovávány protiprávně, můžete podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

OSOBNÍ ÚDAJE A SOUKROMÍ

Níže naleznete podrobné informace o zpracování vašich údajů v závislosti na vašich akcích.

1. Využití bezplatných služeb nabízených na Webových stránkách

Za jakým účelem?

plnění smlouvy o poskytování služeb nabízených na Webu

Na jakém základě?

smlouva o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR)

Jak dlouho?

po dobu trvání smlouvy

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když své údaje neposkytnete?

nebudete moci využívat naše služby

 

2. Navázání kontaktu s námi (např. pro položení otázky)

Za jakým účelem?

vyřizování vašich dotazů nebo oznámení

Na jakém základě?

smlouvu nebo úkony učiněné na vaši žádost k jejímu uzavření (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) – pokud se váš dotaz nebo oznámení týká smlouvy, jejíž jsme nebo můžeme být stranou, náš oprávněný zájem na zpracování vaše údaje, abychom s vámi mohli komunikovat (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) – pokud váš dotaz nebo oznámení nesouvisí se smlouvou

Jak dlouho?

po dobu trvání smlouvy, která nás zavazuje, nebo - nedojde-li k uzavření smlouvy - do konce reklamační doby - viz poslední tabulka této části * do konce reklamační doby - viz poslední tabulka této části - popř. dokud nezohledníme vaši námitku proti zpracování *

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když své údaje neposkytnete?

nebudeme moci odpovědět na váš dotaz nebo žádost

* podle toho, co je použitelné a které nastane dříve
 

3. Nastavení prohlížeče nebo jiná podobná akce umožňující analytické činnosti

Za jakým účelem?

analýza způsobu, jakým používáte a prohlížíte webové stránky webových stránek, za účelem přizpůsobení webových stránek potřebám a chování uživatelů
(více si o tom můžete přečíst v části „Analytické aktivity“ a „Cookies“ v Zásadách ochrany osobních údajů)

Na jakém základě?

náš oprávněný zájem na zpracování údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Jak dlouho?

dokud nevyprší platnost souborů cookie používaných pro analytické účely nebo je nesmaže *

Co se stane, když své údaje neposkytnete?

nebudeme brát v úvahu vaše preference týkající se používání webových stránek při pracích na jejich vývoji

* podle toho, co je použitelné a které nastane dříve
 

4. Váš souhlas se zasíláním marketingového obsahu od nás (např. informace o speciálních nabídkách)

Za jakým účelem?

zasílání marketingových informací, zejména speciálních nabídek

Na jakém základě?

Váš souhlas s našimi marketingovými aktivitami (článek 6 (1) (a) GDPR)

Jak dlouho?

dokud svůj souhlas neodvoláte – nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zpracování údajů, dokud svůj souhlas neodvoláte, zůstává zákonné.

kromě toho budou vaše údaje zpracovávány do uplynutí doby, po kterou je možné uplatnit nároky – vámi nebo námi
(další informace naleznete v poslední tabulce této sekce)

Co se stane, když své údaje neposkytnete?

nebudete dostávat naše marketingové materiály, včetně informací o našich speciálních nabídkách

 

5. Provedení akce nebo opomenutí, které může vést k nárokům souvisejícím s webovou stránkou nebo našimi službami

Za jakým účelem?

zjišťování, šetření nebo obhajoba jakýchkoli nároků souvisejících s uzavřenou smlouvou nebo poskytovanými službami

Na jakém základě?

náš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Jak dlouho?

do uplynutí promlčecí doby pro nároky nebo do doby, než zohledníme vaši námitku proti zpracování *

Co se stane, když neposkytnete své údaje?

žádná možnost zakládat, uplatňovat nebo obhajovat nároky

* podle toho, co je použitelné a které nastane dříve
 

ANALYTICKÉ ČINNOSTI

V rámci Webu provádíme analytické činnosti zaměřené na zvýšení jeho intuitivnosti a přístupnosti – stane se vám, pokud takové aktivity povolíte. V rámci analýzy zohledníme způsob, jakým se na webu pohybujete – např. kolik času na dané podstránce strávíte nebo na která místa na webu klikáte. To nám umožňuje přizpůsobit rozvržení a  vzhled webových stránek a obsah na nich zveřejněný, aby vyhovovaly potřebám uživatelů.

BEZPEČNOST DAT

Při zpracování Vašich osobních údajů používáme organizační a technická opatření v souladu s platnými právními předpisy, včetně šifrování spojení pomocí SSL certifikátu.

Bez nazwy.png
bottom of page